Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (OPS/PCPR/GMINY/POWIATY) projektów w ramach Działania 9.1 i 9.2 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień publicznych. Wrocław, 19 listopada 2018 r.