Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym konkursem nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-319/18