Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem RPDS.08.02.00-IP.02-02-315/18 (typ projektów 8.2.A-E)