Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18 (9.1 A - drugi typ operacji oraz 9.1. C) - konkursy horyzontalne. Wrocław 22 sierpnia 2018r.