Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 (typ operacji 8.6 A). Wybór operatora projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich mmiśp poprzez usługi realizowane w ramach BUR - Wrocław, 10 lipca 2018r.