Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem nr nr RPDS.09.01-01-IP.02-02-307/18 (typ operacji 9.1 B). Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, MOW,MOS - Wrocław, 6 lipca 2018r.