Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 8.4 RPO WD rozliczanie działań projektowych oraz wnioski o płatność - Wrocław, 14 czerwca 2018r.