Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 8.7 RPO WD - Wrocław, 25 maja 2018r.