Warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty. Wrocław - wrzesień 2017r.