Informacja o spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych projektodawców (OPS i PCPR) związane z ogłoszonymi konkursami w ramach Działania 9.1 RPO WD - 6 i 8 grudnia 2016 r.