Informacja o spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych projektodawców związane z ogłoszonymi konkursami w ramach Działania 9.1 typ operacji A i C RPO WD - Wrocław 14 i 19 grudnia 2016 r.