Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców - Działanie 9.1 Aktywna integracja (drugi typ operacji A i typ C)