Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20. Zmiana w regulaminie - zwiększona alokacja na konkurs.