Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20. Zmiana w regulaminie - zwiększona aloakcja na konkurs.