Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-401/20 - spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów. Wrocław, 29 lipca 2020 r.