Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-396/20 - spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów. Wrocław, 2 lipca 2020 r.