Odwołujemy spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów NGO i przedsiębiorców. Instruktaż prawidłowego rozliczenia wniosków o płatność, kwalifikowalność wydatków oraz poprawność prowadzenia zamówień publicznych przy wyborze wykonawców. Wrocław - 23 marca 2020 roku.