Konkursu nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-376/19 - spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów. Wrocław, 29 stycznia 2020 r.