Spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów - działanie 9.1, 9.2, 9.3 - z jst (OPS/PCPR/Gminy/Powiaty). Instruktaż prawidłowego rozliczenia wniosków o płatność, kwalifikowalność wydatków oraz poprawność prowadzenia zamówień publicznych przy wyborze wykonawców. Wrocław - 25 listopada 2019 roku