Spotkanie szkoleniowe dla powiatowych urzędów pracy (Subregion Legnicko-Głogowski i Subregion Wrocławski) pt. VAT w dotacjach na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w projektach RPO WD 2014-2020 - Wrocław, 20 listopada 2019 r., godz. 12.00