Spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów NGO i przedsiębiorców. Instruktaż prawidłowego rozliczenia wniosków o płatność, kwalifikowalność wydatków oraz poprawność prowadzenia zamówień publicznych przy wyborze wykonawców. Wrocław - 18 listopada 2019 roku.