Bezpłatne szkolenie pn.: „Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020” - Wrocław, 15.10.2019 r.