Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza na bezpłatne szkolenia dla beneficjentów RPO WD 2014-2020