Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19. Wrocław 25 lipca br.