Widok zawartości stron

Niniejsza zakładka jest przeznaczona do publikacji zapytań ofertowych, tylko tych wnioskodawców/potencjalnych realizatorów projektów, którzy zdecydowali się rozpocząć realizację projektów przed podpisaniem umowy* o dofinansowanie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. 
Zasady dotyczące umieszczania zapytań ofertowych:
 1. Materiały do publikacji zapytania należy przesłać na adres e-mail: zapytania@dwup.pl .
   
 2. Materiały do publikacji zapytania przyjmujemy w formacie: doc, docx lub pdf.
  Na stronie nie będziemy publikować materiałów w formacie jpg i skanów (zobacz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków… , rozdz. 6.5.2, pkt 8)
   
 3. Wraz z materiałami do publikacji, w treści wiadomości (e-mail) należy podać:
  - tytuł/ przedmiot zamówienia,
  - datę rozstrzygnięcia zapytania
  - dane kontaktowe do osoby zlecającej publikację oraz nazwę podmiotu/instytucji/firmy, która składa zapytanie (nazwa i adres podmiotu, imię i nazwisko oraz telefon).
   
 4. Materiał przesłany zgodnie z powyższymi wymaganiami zostanie opublikowany w terminie do 3 dni roboczych od daty jego przesłania.
   
 5. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę ogłoszeń umieszczanych w ramach zapytań ofertowych. Udział DWUP w publikacji ww. zapytań ma wyłącznie charakter techniczny..

W przypadku pytań dotyczących publikacji zapytań na naszej stronie, prosimy o kontakt pod nr tel. 71 39 74 110 lub 111.
*- Konieczność publikowania zapytań w tej formie wynika z zapisów  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (rozdz. 6.5.2, pkt 11).
 

ZAPYTANIA OFERTOWE
Tytuł / przedmiot zamówienia/pliki do pobrania Nazwa podmiotu / instytucji składającej zapytanie Data publikacji Termin składania ofert/ Data rozstrzygnięcia zapytania Rozstrzygnięcie
Na stanowisko doradcy zawodowego w "Centrum Doradztwa Zawodowego i  Wspierania Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną (Centrum Dzwoni)" - pobierz pliki Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie 2017-10-06 Rozstrzygnięcie oferty do dnia 16-10-2017 pobierz
Świadczenie usług w zakresie pracy terapeuty uzależnień dla uczestników projektu pn.:"SPINACZ" - pobierz pliki Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu 2017-10-04 Data rozstrzygnięcia zapytania 16.10.2017 r. pobierz
Świadczenie usług w zakresie pracy KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEJ INSTYTUCJI AKTYWIZUJĄCEJ dla uczestników projektu pn. „Moja Szansa" - pobierz pliki Fundacja Raduga 2017-09-28 Termin rozstrzygnięcia zapytania 09.10.2017 r.
 
pobierz
Świadczenie usług w zakresie pracy CASE MANAGERA dla uczestników projektu pn. „SPINACZ" - pobierz pliki Centrum Edukacji i Rozwoju CEDR Sp. z o.o. 2017-09-25 Termin składania ofert do dnia 09-10-2017 pobierz
Zapytanie ofertowe na stanowisko koordynatora projektu "Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (CENTRUM DZWONI)" - pobierz pliki Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Głogowie 2017-09-22 Rozstrzygnięcie oferty do dnia 02-10-2017 pobierz
Świadczenie usług w zakresie pracy CASE MANAGERA dla uczestników projektu pn. „Moja Szansa" - pobierz pliki Fundacja Raduga 2017-09-22 Termin składania ofert do dnia 05-10-2017 pobierz
Świadczenie usług w zakresie pracy CASE MANAGERA dla uczestników projektu pn. „SPINACZ" - pobierz pliki Fundacja Raduga 2017-09-22 Termin składania ofert do dnia 05-10-2017 pobierz