Zmiany w regulaminie konkursu RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15

Informujemy o zmianach dokonanych  w regulaminie konkursu nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15: - Informację o II zmianie w regulaminie - pobierz plik - zmieniony regulamin konkursu - pobierz plik - zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie - pobierz plik - komplet załączników, w tym zmienione załączniki nr 4,5,6, 8 i...

Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w formularzu Excel - Konkurs RPDS.08.02.00-IP.02-02-007/15 - Działanie 8.2

Informujemy, że w zakładce  Zapoznaj się z prawem i dokumentami został opublikowany formularz Wniosku (Excel) o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ww. formularzu.  Ww.narzędzie wraz z instrukcją można pobrać również tutaj... ...

Nabór dla projektu pozakonkursowego EURES

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-082/16 dla projektu pozakonkursowego w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy  - na realizację ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES . Ogłoszenie o naborze nr...

Komunikat w sprawie wycofywania z oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, w nawiązaniu do zapisów Regulaminów konkursu w ramach RPO informuje, że  aby wycofać wniose k , należy dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy, wskazaną/e w części  B.1.4 wniosku, wskazując w...

Archiwum Wiadomości

Archiwalne wiadomości dotyczące wdrażania RPO na Dolnym Śląsku dostępne są na stronie

Wyświetlanie 451 - 455 z 455 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5