Harmonogram naboru wniosków - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Jako skorzystać z programu (cześć 4. Harmonogramy naboru wniosków) zostały opublikowane zaktualizowane Harmonogramy: Harmonogram naboru wniosków na lata 2015, 2016 i 2017 - pobierz dokument Harmonogram naboru wniosków na rok 2017 - pobierz dokument Wykaz zmian dokonanych aktualizacją - ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-084/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-084/16 - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik  

Ogłoszenie naborów wniosków na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja - typ operacji A i C.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.03-IP.02-02-085/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.09.02.03-IP.02-02-085/16 - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-086/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-086/16 - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Wyświetlanie 341 - 345 z 505 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5