Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa dolnośląskiego.   Miejsce i termin składania wniosków:   ...

Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020 w obszarach Zatrudnienie oraz Integracja społeczna

Informujemy,że 21 marca 2016 r. Zarządzeniem Nr 34/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego został zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna. Aktualny wykaz kandydatów na ekspertów jest publikowany w zakładce Jak skorzystać z programu? (5. Wykaz kandydatów na...

Formularz Excel oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowania - Działanie 8.4

Formularz Excel - Działanie 8.4 godzenie życia zawodowego i prywatnego Instytucja Organizująca Konkurs informuje o udostępnieniu formularza Excel dedykowanego dla konkursów w ramach Działania 8.4 – pobierz formularz i instrukcję IOK zaleca wykorzystanie formularza Excel w celu złożenia wniosku w ramach ww. naborów. ...

I zmiana Regulaminu konkursu nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-070/16

- Informacja o I zmianie dokonanej w Regulaminie konkursu nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-070/16 - pobierz plik - zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie - pobierz plik - zmieniony Regulamin konkursu - pobierz plik - komplet załączników (w tym zmienione załączniki nr 4 - Karta oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT AW...

I zmiana Regulaminu konkursu nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-069/16

- Informacja o I zmianie w Regulaminie konkursu nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-069/16 - pobierz plik - zmieniony Regulamin konkursu - pobierz plik - zaktualizowane Ogłoszenie o naborze - pobierz plik - zmienione załączniki nr 6,7 i 8 - pobierz plik Pozostałe załączniki nie wymagały zmian ...

Wyświetlanie 341 - 345 z 390 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5