Wniosek w Excelu. Rekomendacja dotycząca przygotowania wniosków aplikacyjnych na formularzu Excel

Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane w odpowiedzi na ogłoszone konkursy, w ramach: - Działania 8.3 nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15; - Działania 8.4 nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-017/15, RPDS.08.04.01-IP.02-02-018/15, RPDS.08.04.01-IP.02-02-019/15, RPDS.08.04.01-IP.02-02-020/15; - ...

Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020 - Zatrudnienie oraz Integracja społeczna

Informujemy, że w dniu 12 lutego 2016 r. Zarządzeniem Nr 25/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego zostało zmienione Zarządzenie Nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna. ...

Wniosek w Excelu. Rekomendacja dotycząca przygotowania wniosków aplikacyjnych na formularzu Excel

Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane w odpowiedzi na ogłoszone konkursy, w ramach: - Działania 8.3 nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15; - Działania 8.4 nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-017/15, RPDS.08.04.01-IP.02-02-018/15, RPDS.08.04.01-IP.02-02-019/15, RPDS.08.04.01-IP.02-02-020/15; - ...

Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w formularzu Excel - Konkurs RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15 - Działanie 8.3

Informujemy, że został opublikowany formularz Wniosku (Excel) o dofinansowanie projektu skladanego na konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15 w ramach Działania 8.3 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ww. formularzu.  Ww.narzędzie wraz z instrukcją dostępne jest tutaj ...

Obligatoryjny program szkolenia dla oceniających projekty w ramach RPO WD 2014-2020 - dziedzina Integracja społeczna

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach dziedziny Integracja społeczna. Komunikat w sprawie ustalenia obligatoryjnego...

Wyświetlanie 341 - 345 z 354 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5