Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD)

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami została opublikowana zaktualizowana wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD) - pobierz zaktualizowany dokument Załączniki do SzOOP RPO WD - pobierz załączniki ...

SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej) - wyszukiwarka pomocy otrzymanej przez Beneficjenta

Informujemy, że pod adresem https://sudop.uokik.gov.pl dostępny jest jeden z komponentów tworzonego przez UOKiK systemu przejrzystości pomocy o nazwie SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej). Dostęp do ww. systemu jest również możliwy przez stronę UOKiK https://uokik.gov.pl   zakładka POMOC PUBLICZNA /...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 2017 roku

27 lipca 2016 r. uchwałą nr 2542/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2017 rok. Harmonogram na 2017 rok Uchwała nr 2542_V_16 z 27 lipca 2016 r. ...

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 2016 roku

27 lipca 2016 r. uchwałą nr 2541/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na lata 2015 i 2016 w zakresie konkursów przewidzianych w roku 2016. Harmonogram na rok 2015 pozostał bez...

Komunikat dot. konkursu nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-010/15

Instytucja Organizująca Konkursu informuje, że wszystkie wnioski przekazane do etapu oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-010/15 zostały ocenione negatywnie (z powodu niespełnienia przynajmniej jednego z kryteriów zawartych w części A i/lub B Karty Oceny Formalno-Merytorycznej). W związku z...

Wyświetlanie 341 - 345 z 443 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5