Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17

Informujemy, że w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   została opublikowana Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17   -   pobierz plik oraz Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww. konkursu -   pobierz plik ...

Nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  ogłasza nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki. Konkurs...

Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą - luty 2018r.

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   w części PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA (IKUP, IZ oraz IP) pod   KOMUNIKATEM IZ RPO WD 2014-2020 w sprawie przyjętej metodologii wyliczania w ramach procedury odwoławczej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów, dotyczący...

Wezwanie dotyczące naboru fiszek projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 8.1 Projekty PUP

W związku z koniecznością przeprowadzenia identyfikacji projektów pozakonkursowych w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy RPO WD 2014-2020, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 ogłasza wezwanie do wypełnienia...

II zmiana Regulaminu konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-262/17

Informujemy, że została wprowadzona II zmiana do Regulaminu konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-262/17 - Informacja o II zmianie dokonanej w regulaminie konkursu -   pobierz plik - ogłoszenie o konkursie po zmianie - pobierz plik - zaktualizowany Regulamin konkursu -   pobierz plik Załączniki do...

Wyświetlanie 6 - 10 z 443 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5