Spotkania informacyjne (szkolenia) IZ RPO WD, dla potencjalnych beneficjentów

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 uzupełniła Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów na 2017 r.  o cykl spotkań mających na celu m.in. przybliżyć zarys procedury Prawa Zamówień Publicznych w kontekście możliwości wystąpienia nieprawidłowości , zostaną również omówione ...

Harmonogram naboru wniosków na 2018r.

Informujemy, że w sekcji Jak skorzystać z programu (cześć 4. Harmonogram naboru wniosków) został opublikowany Harmonogram naboru wniosków na 2018 rok - pobierz dokument Uchwała w sprawie przyjęcia harmonogramu - pobierz

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17. Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji.

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wynik naborów została opublikowana lista projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17, które zostały zakwalifikowanych do negocjacji - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów została opublikowna  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17 - pobierz plik oraz Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik ...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17

Informujemy, że została wprowadzona I zmiana do Regulaminu konkursu nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17 - Informacja o zmianie dokonanej w ww. Regulaminie konkursu - pobierz plik - ogłoszenie o konkursie - pobierz plik - zaktualizowany Regulamin konkursu - pobierz plik Załączniki do ww. Regulaminu nie wymagały zmian...

Wyświetlanie 6 - 10 z 390 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5