Zmiana Regulaminu konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17

Informujemy, że została wprowadzona I zmiana do Regulaminu konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17 - Informacja o zmianie dokonanej w ww. Regulaminie konkursu - pobierz plik - zaktualizowany Regulamin konkursu - pobierz plik Załączniki do ww. Regulaminu nie wymagały zmian ...

III Zmiana Regulaminu konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17

Informujemy, że została wprowadzona III zmiana do Regulaminu konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17 - Informacja o zmianie dokonanej w ww. Regulaminie konkursu - pobierz plik - zaktualizowany Regulamin konkursu - pobierz plik Załączniki do ww. Regulaminu nie wymagały zmian ...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-260/17

Informujemy, że została wprowadzona I zmiana do Regulaminu konkursu nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-260/17 - Informacja o zmianie dokonanej w ww. Regulaminie konkursu - pobierz plik - ogłoszenie o konkursie - pobierz plik - zaktualizowany Regulamin konkursu - pobierz plik Załączniki do ww. Regulaminu nie wymagały zmian...

Spotkania informacyjne (szkolenia) IZ RPO WD, dla potencjalnych beneficjentów

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 uzupełniła Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów na 2017 r. o dodatkowy cykl szkoleń o tematyce ogólnej . Na spotkaniach poruszane będą zagadnienia dotyczące różnych etapów procesu ubiegania się o dofinansowanie projektów. ...więcej ...

Identyfikacja projektu pozakonkursowego EURES w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

W związku z koniecznością przeprowadzenia identyfikacji projektu pozakonkursowego w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 wzywa do wypełnienia informacji na temat projektu...

Wyświetlanie 6 - 10 z 354 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5