Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

W celu realizacji obowiązków wynikających z umowy, beneficjent jest zobowiązany do wykonywania wobec osób, których dane osobowe przetwarza w związku z realizacją projektu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozdziału III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz do...

Harmonogram naboru wniosków na 2018r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu (cześć 4. Harmonogram naboru wniosków)   został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2018 rok -   pobierz dokument Uchwała/uzasadnienie zmian w harmonogramie -   pobierz ...

Nabór wniosków na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Konkurs nr RPDS.09.03-00-IP.02-02-305/18

Dolnośląski Wojewódzki urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej...

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów została opublikowana Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18 - pobierz plik

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 8.4 RPO WD rozliczanie działań projektowych oraz wnioski o płatność - Wrocław, 14 czerwca 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne, związane z rozliczaniem działań projektowych oraz wnioskami o płatność, dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 8.4 RPO WD Godzenie życia zawodowego i rodzicielskiego. Spotkanie dla Beneficjentów zostanie zorganizowane w dniu  ...

Wyświetlanie 6 - 10 z 505 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5