Nabory

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach RPO WD 2014 - 2020

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa dolnośląskiego. Miejsce i termin składania wniosków: ...

Konkurs nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-007/15 Typy projektów A-E

Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu (Excel) wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w formularzu Excel (01.02.2016) - pobierz pliki Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na realizację projektów konkursowych z zakresu aktywizacji zawodowej osób od 30 roku życia, które...

Wyświetlanie 51 - 52 z 52 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Wyniki naborów

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 10.11.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik  

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17

Zestawienie zawartych umów (z dnia 6.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 6.10.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-232/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 29.09.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik  

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-233/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 29.09.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik  

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 29.09.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-205/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 07.11.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 08.09.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-199/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 10.10.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (aktualizacja* opub. dnia 06.10.2017r.) - pobierz plik * - komunikat dot. ww....

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-206/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 31.08.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-207/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 07.11.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 22.08.2017r. -   pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww....

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-208/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 16.11.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Skorygowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 10.08.2017r.)* - pobierz plik * - komunikat w sprawie ww. korekty ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 51 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10