Nabory

Konkurs nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-011/15 - ZIT AW

  Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów były przygotowywane na udostępnianych formularzach Excel Formularz Wniosku (Excel) o dofinansowanie projektu - Działanie 9.1 na kompleksowe projekty OPS i PCPR – pierwszy typ operacji 9.1 A wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w...

Konkurs nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-010/15 - ZIT AJ

Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów były przygotowywane na udostępnianych formularzach Excel. Formularz Wniosku (Excel) o dofinansowanie projektu - Działanie 9.1 na kompleksowe projekty OPS i PCPR – pierwszy typ operacji 9.1 A wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w...

Konkurs nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-009/15 - ZIT WROF

  Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów były przygotowywane na udostępnianych formularzach Excel. Formularz Wniosku (Excel) o dofinansowanie projektu - Działanie 9.1 na kompleksowe projekty OPS i PCPR – pierwszy typ operacji 9.1 A wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15

  Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów były przygotowywane na udostępnianych formularzach Excel. Formularz Wniosku (Excel) o dofinansowanie projektu - Działanie 9.1 na kompleksowe projekty OPS i PCPR – pierwszy typ operacji 9.1 A wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w...

Konkurs nr RPDS.08.04.04-IP.02-02-020/15 ZIT AW

Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów były przygotowywane na udostępnianych formularzach Excel Formularz Excel - Działanie 8.4 godzenie życia zawodowego i prywatnego Instytucja Organizująca Konkurs informuje o udostępnieniu formularza Excel dedykowanego dla konkursów w ramach Działania...

Konkurs nr RPDS.08.04.03-IP.02-02-019/15 ZIT AJ

Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów były przygotowywane na udostępnianych formularzach Excel. Formularz Excel - Działanie 8.4 godzenie życia zawodowego i prywatnego Instytucja Organizująca Konkurs informuje o udostępnieniu formularza Excel dedykowanego dla konkursów w ramach Działania...

Konkurs nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15 ZIT WrOF

Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów były przygotowywane na udostępnianych formularzach Excel Formularz Excel - Działanie 8.4 godzenie życia zawodowego i prywatnego Instytucja Organizująca Konkurs informuje o udostępnieniu formularza Excel dedykowanego dla konkursów w ramach Działania 8.4...

Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-017/15

Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów były przygotowywane na udostępnianych formularzach Excel. Formularz Excel - Działanie 8.4 godzenie życia zawodowego i prywatnego Instytucja Organizująca Konkurs informuje o udostępnieniu formularza Excel dedykowanego dla konkursów w ramach Działania...

Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15

  Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów były przygotowywane na udostępnianych formularzach Excel. Formularz Wniosku (Excel) o dofinansowanie projektu skladanego na konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15 w ramach Działania 8.3 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach RPO WD 2014 - 2020

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa dolnośląskiego. Miejsce i termin składania wniosków: ...

Wyświetlanie 51 - 60 z 61 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Wyniki naborów

Wyniki naboru projektów pozakonkursowych PUP - nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-298/18

Zestawienie zawartych umów (z dnia 8.06.2018r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania (z dnia 10.05.2018r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania (z dnia 7.05.2018r.) - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-262/17

Zestawienie zawartych umów (z dnia 6.04.2018r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu  (z dnia 2.03.2018 r.) -   pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu -   pobierz plik ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 4.05.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.04.2018r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej  (z dnia  10.04.2018r.) -   pobierz plik Lista projektów...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-260/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu  (z dnia 23.02.2018 r.) -   pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu -   pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.04.2018r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu  (z dnia 15.02.2018 r.) -   pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu -   pobierz plik ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 04.04.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 28.02.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.01.2018r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, VI runda...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 29.03.2018r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 29.12.2017r.) - pobierz plik Ww. zestawienie zawiera pełną listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu. Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17

Zestawienie zawartych umów (z dnia 6.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 6.10.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-232/17

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.01.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.12.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 29.09.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-233/17

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 2.03.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.01.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.12.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia...

Wyświetlanie 1 - 10 z 57 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10