Nabory

Konkurs nr RPDS.08.04.03-IP.02-02-019/15 ZIT AJ

Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów były przygotowywane na udostępnianych formularzach Excel. Formularz Excel - Działanie 8.4 godzenie życia zawodowego i prywatnego Instytucja Organizująca Konkurs informuje o udostępnieniu formularza Excel dedykowanego dla konkursów w ramach Działania...

Konkurs nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15 ZIT WrOF

Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów były przygotowywane na udostępnianych formularzach Excel Formularz Excel - Działanie 8.4 godzenie życia zawodowego i prywatnego Instytucja Organizująca Konkurs informuje o udostępnieniu formularza Excel dedykowanego dla konkursów w ramach Działania 8.4...

Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-017/15

Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów były przygotowywane na udostępnianych formularzach Excel. Formularz Excel - Działanie 8.4 godzenie życia zawodowego i prywatnego Instytucja Organizująca Konkurs informuje o udostępnieniu formularza Excel dedykowanego dla konkursów w ramach Działania...

Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15

  Rekomendujemy aby wnioski o dofinansowanie realizacji projektów były przygotowywane na udostępnianych formularzach Excel. Formularz Wniosku (Excel) o dofinansowanie projektu skladanego na konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15 w ramach Działania 8.3 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach RPO WD 2014 - 2020

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa dolnośląskiego. Miejsce i termin składania wniosków: ...

Konkurs nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-007/15 Typy projektów A-E

Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu (Excel) wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w formularzu Excel (01.02.2016) - pobierz pliki Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na realizację projektów konkursowych z zakresu aktywizacji zawodowej osób od 30 roku życia, które...

Wyświetlanie 51 - 56 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Wyniki naborów

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-260/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu  (z dnia 23.02.2018 r.) -   pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu -   pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu  (z dnia 15.02.2018 r.) -   pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu -   pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.01.2018r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, IV runda (z dnia 17.01.2018r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 29.12.2017r.) - pobierz plik Ww. zestawienie zawiera pełną listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu. Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 5.12.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17

Zestawienie zawartych umów (z dnia 6.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 6.10.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-232/17

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.01.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.12.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 29.09.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-233/17

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.01.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.12.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 29.09.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 3.02.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.01.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.12.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu po procedurze...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-205/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 22.12.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 07.11.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-199/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 10.10.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (aktualizacja* opub. dnia 06.10.2017r.) - pobierz plik * - komunikat dot. ww....

Wyświetlanie 1 - 10 z 54 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10