Nabory

Konkurs nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-007/15 Typy projektów A-E

Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu (Excel) wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w formularzu Excel (01.02.2016) - pobierz pliki Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na realizację projektów konkursowych z zakresu aktywizacji zawodowej osób od 30 roku życia, które...

Wyświetlanie 51 - 51 z 51 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Wyniki naborów

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-205/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 08.09.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik  

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-199/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 04.09.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-206/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 31.08.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-207/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 22.08.2017r. -   pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty -   pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-208/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 10.08.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.03-IP.02-02-200/16

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 04.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 25.07.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.04-IP.02-02-201/16

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 04.09.2017r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 04.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 7.07.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-178/16

Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 6.09.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 4.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 23.06.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-198/16

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 04.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 23.06.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-197/16

Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 6.09.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 4.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 08.06.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 46 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10