Nabory

Konkurs nr RPDS.09.02.03-IP.02-02-234/17

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.02.03-IP.02-02-234/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia pieczy zastępczej. Konkurs nr RPDS.09.02.03-IP.02-02-234/17 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne , Działania 9.2 Dostęp do wysokiej...

Nabór nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-230/17. Projekty pozakonkursowe PUP.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa dolnośląskiego.   Miejsce i termin składania wniosków: ...

Nabór nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. Konkurs nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17 dotyczy projektów w ramach Osi...

Nabór fiszek projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 8.1 Projekty PUP

W związku z koniecznością przeprowadzenia identyfikacji projektów pozakonkursowych w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy RPO WD 2014-2020, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 ogłasza wezwanie do wypełnienia...

Nabór nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-214/16 - DOPS

Wezwanie do złożenia projektu pozakonkursowego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej pt. „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4. Wspieranie...

Konkurs nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-208/16

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-208/16 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty: na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...

Konkurs nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-207/16

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-207/16 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty: na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem...

Konkurs nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-206/16

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-206/16 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty: na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-205/16

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-205/16 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty: na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem...

Konkurs nr RPDS.08.04.04-IP.02-02-201/16

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.08.04.04-IP.02-02-201/16 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do...

Wyświetlanie 11 - 20 z 52 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Wyniki naborów

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 10.11.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik  

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17

Zestawienie zawartych umów (z dnia 6.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 6.10.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-232/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 29.09.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik  

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-233/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 29.09.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik  

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 29.09.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach ww.konkursu - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-205/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 07.11.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 08.09.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-199/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 10.10.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (aktualizacja* opub. dnia 06.10.2017r.) - pobierz plik * - komunikat dot. ww....

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-206/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 31.08.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-207/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 07.11.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 22.08.2017r. -   pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww....

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-208/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 16.11.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Skorygowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 10.08.2017r.)* - pobierz plik * - komunikat w sprawie ww. korekty ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 51 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10