Nabory

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17

  Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego,...

Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy poprzez udzielenie bezzwrotnych dotacji. Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , ...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-232/17

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-232/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia pieczy zastępczej. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-232/17 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne , Działania 9.2 Dostęp do wysokiej...

Konkurs nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-233/17

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-233/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Konkurs nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-233/17 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne , Działania 9.2 Dostęp do...

Konkurs nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia pieczy zastępczej. Konkurs nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne , Działania 9.2 Dostęp do wysokiej...

Konkurs nr RPDS.09.02.03-IP.02-02-234/17

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.02.03-IP.02-02-234/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia pieczy zastępczej. Konkurs nr RPDS.09.02.03-IP.02-02-234/17 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne , Działania 9.2 Dostęp do wysokiej...

Nabór nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-230/17. Projekty pozakonkursowe PUP.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa dolnośląskiego.   Miejsce i termin składania wniosków: ...

Nabór nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. Konkurs nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17 dotyczy projektów w ramach Osi...

Nabór fiszek projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 8.1 Projekty PUP

W związku z koniecznością przeprowadzenia identyfikacji projektów pozakonkursowych w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy RPO WD 2014-2020, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 ogłasza wezwanie do wypełnienia...

Wyświetlanie 1 - 10 z 48 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Wyniki naborów

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-178/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 23.06.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-198/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 23.06.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-197/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 08.06.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-196/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 02.06.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik  

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-195/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 19.05.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Wyniki naboru RPDS.08.01.00-IP.02-02-230/17 - projekty pozakonkursowe PUP

Zestawienie umów zawartych w ramach naboru ( z dnia 05.05.2017r.) - pobierz plik Lista projektów pozakonkursowych (PUP) wybranych do dofinansowania , według stanu na dzień 7.04.2017 r. - pobierz plik Lista projektów pozakonkursowych (PUP) wybranych do dofinansowania , według stanu na dzień 28.03.2017 r. - pobierz...

Wynik naboru nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-214/16 - DOPS

Informacja o podjętej uchwale dotyczącej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach naboru (z dnia 3.01.2017r.) - pobierz Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach naboru - pobierz

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-084/16

Lista zawartych umów - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 25.11.2016r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.03-IP.02-02-085/16

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 05.01.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 24.11.2016r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-086/16

Lista zawartych umów - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 24.11.2016r.)  - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Wyświetlanie 1 - 10 z 39 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10