Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18. Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji.