Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji - aktualizacja. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18