Konkurs nr RPDS.09.03-00-IP.02-02-305/18 . Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.