Konkurs RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17. Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej.