Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17. Lista projektów wybranych do dofinansowania