Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18. Prezentacja ze spotkania informacyjnego.