Publikacja zapytan ofertowych przez podmioty rozpoczynające realizację projektów przed zawarciem umowy o dofinansowanie.