Spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów - Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego