Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców związane z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.