Informacja o spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych projektodawców związane z ogłoszonymi konkursami w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD – Wrocław 16 grudnia 2016 r.