Informacja o spotkaniach informacyjnych dla Beneficjentów (realizatorów) projektów – Działanie 8.7 i 9.1 – Wrocław, 5 i 13 grudnia 2016 r.