Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców - Poddziałanie nr 9.1.1 - Wrocław