Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców – Działanie 9.1 Aktywna integracja (drugi typ operacji A i typ C)